درمان با پوست گوسفند

گفته می شود اهالی روستاهایی واقع در حوالی بدره در60 کیلومتری مرکز استان ایلام، قرن هاست به پشتوانگی دیرینیان خود اقدام به پوست درمانی یا به قول پزشکان “گرمادرمانی” می کنند، در این طبابت قسمت های آسیب دیده فرد بیمار را با پوست گوسپند می پیچند. پوستی که قرار است در این گونه معالجات سنتی به کار گرفته شود باید تازه باشد؛ چرا که دباغی شده اش هیچ دردی را درمان نخواهد کرد.

 

یکی از اهالی روستای چنارباشی در حوالی بدره گفت: سال هاست دردهای عضلانی خود را از طریق باندپیچی با پوست تازه گوسپند معالجه می کنم وخوب هم جواب داده است.

راضی دانشمند یگانه اظهار کرد: در این معالجه پوست گوسپند را برای 12 تا 24ساعت بر روی موضع درد یا عضله یا استخوان آسیب دیده می پیچند. وی درباره چگونگی آشنایی خود با این طرز معالجه سنتی گفت: پوست درمانی را از آبا و اجداد خود یاد گرفته ام؛ زیرا قرنهاست در این منطقه دست به این کار می زنند و اغلب خوب هم جواب داده است.

 

یکی دیگر از اهالی روستای تلخاب هم گفت: گاهی برای رفع دردهای عضلانی و کوفتگی افراد سالخورده این روستا، قسمت دردناک فرد بیمار 12ساعت در پوست نگهداری می شود.

مردان علیشروانی تأکید کرد: این معالجه از دیرباز در روستاهای بدره جریان داشته و دارد؛ زیرا هیچ آسیب منفی پس از درمان تا به امروز دیده یا شنیده نشده است. یکی از پزشکان استان ایلام درگفت وگو با خبرنگار ایسنا گفت: این نوع معالجه در طبابت سنتی بنام “گرمادرمانی” شناخته می شود.

دکتر “فالح کوهن” با اشاره دیرینگی این معالجات سنتی توسط اهالی بدره، افزود: در این نوع درمان که اغلب در معالجه روماتیسم و گرفتگی عضله کاربرد دارد، قسمت آسیب دیده بیمار را به مدت حداکثر 24 ساعت در پوست نگهداری می کنند. وی تأکید کرد: این نوع طبابت که در روستاهای بدره در استان ایلام سال هاست انجام می شود در معالجات سنتی گرمادرمانی قابل طبقه بندی است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام نیز درباره اهمیت این نوع طبابت سنتی و ارتباط آن با دیرینگی وسنن استان به خبرنگار ایسنا گفت: گرمادرمانی یکی از معالجات سنتی سرزمین ایلام است.”علی قاسم پور” اضافه کرد: ثبت اینگونه معالجات در فهرست آثار ملی فاخر که ریشه در تاریخ کهن ما نیز دارد به مطالعات بیشتری نیاز دارد، اما جزء ضرورت هاست.

/ 0 نظر / 352 بازدید