هر کی بگه مدیر تنبله ...

سسسسسلام به همه مردادی ها

کجایین البته بازگشت غرور افرین یه مردادی دیگه یعنی قاصدک رو تبریک میگم

شرمنده نوشین عزیز هم هستیم

خخودم هم که کلا شرمنده هستم ...مردادی بودن هست و هزار درد دیگه

ولی میام که این جا رو بترکونیم اصلا مدیری که مردادی باشه و نتروکنه

به چ درد میخوره ...

قیژژژژژژژژژژژز ما رو بگیر که امدیم ...

/ 0 نظر / 20 بازدید