سرزمین فرعون ها چند بار توسط ایرانیان فتح شد؟

سرزمین کهن مصر دو بار توسط ایرانیان فتح شد که این فتوحات به فاصله ی 900 سال از یکدیگر رخ دادند.

 

اولین فتح مصر توسط ایران به دوره ی هخامنشیان باز می گردد. پس از مرگ کورش کبیر در جنگ با ماساژت ها پسر بزرگ او کمبوجیه به تخت نشست.

کمبوجیه با تدارک سپاهی قصد فتح مصر را داشت. بر اساس یکی از داستان ها، کمبوجیه، هنگامی که قصد لشگرکشی به سوی مصر را داشت، از ترس توطئه، دستور کشتن برادرش بردیا را داد.

در راه بازگشت کمبوجیه از مصر، یکی از موبدان دربار به نام گئومات مغ، که به بردیا مانند بود، خود را به جای بردیا گذاشته و پادشاه خواند.

بر اساس یکی دیگر از داستان ها، گئومات مغ با آگاهی از این که بردیا کیست، وی را کشته و سپس چون هم مانند بردیا بود، به تخت پادشاهی نشست. کمبوجیه با شنیدن این خبر در هنگام بازگشت، یک شب و به هنگام باده نوشی خود را با خنجر زخمی کرد که بر اثر همین زخم نیز در بازگشت از مصر درگذشت. ولی برخی دلیل مرگ وی را بیماری و برخی دیگر توطئه خویشاوندان می دانند اما روشن است که وی در راه بازگشت از مصر مرده است.

مصر تا پایان حکومت هخامنشیان یکی از استانهای ایران باقی ماند.

و اما 900 سال بعد دست روزگار باز پای ایرانیان را به مصر کشاند. در 605 میلادى سپاه هاى ایرانى کلیه استحکامات رومى در شمال میان رودان و سپس غرب میان رودان را فتح کرده و شهرهاى مهم حران و ادسا را تسخیر نموده و سپس هیراپولیس و حلب امروزى را فتح کردند.

از آن طرف نیروهاى ایرانى در ارمنستان شروع به پیشروى کرده و کاپادوکیه و فریزى را گرفتند. در 611 ایران فتوحات غربى خود را تکمیل کرده و به دروازه هاى قسطنطنیه پایتخت روم شرقى رسید و در 614 بیت المقدس (یا اورشلیم) را فتح کرد.

ارتش هاى ایران ظرف 9 سال کلیه نیروهاى رومى را جارو کرده و به مدیترانه ریختند و در 616 براى اولین بار پس از 900 سال با عبور از صحراى سینا اسکندریه را در مصر تصرف کردند. شاهین براز سردار ایرانى نیز در سال بعد «کالسدون» را در مقابل قسطنطنیه فتح کرده و ایران را به اوج قدرت خود پس از دوران هخامنشیان رساند.

منبع:http://1doost.com/Post-7018.htm

 

/ 0 نظر / 22 بازدید