دلمشغولی های آقای خانه

 آقای خانه از گاو داری که آمده اند انگار کوه کنده اند. خسته اند به آدم و عالم گیر می دهند. می گویند: پایم درد می کند، مچ پایم رگ به رگ شده است!
 

می گویم: می خواهید پایتان را ماساژ دهم؟
منتظر نمی مانم می روم روغن بچه آلوئه ورای سبز رنگ را می آورم.

می گویند: ای بابا روغن بچه که جذب نمی شود!

و می گویند: تمام زمین و زمان را چرب می کنی!

و می گویند: ولش کن بابا بی خیال شدم الان دستت را می زنی به در و دیوار همه جا لکه لکه می شود همه چیز را به گند می کشی!

منبع: وبلاگ خارخاسک هفت دنده

من اما گوش نمی دهم به این حرفها زیرپایشان دستمالی می اندازم و می گویم: بروید بالاتر تا جا داشته باشم برای ماساژ دادن پایتان. با دلخوری بالاتر می روند، یک چیزهایی زیر لب زمزمه می کنند. چند بار روغن را روی پایشان اسپری می کنم . هیجان زده می گویند: ا باریک الله اسپره ایییییه؟

می گویم: بله و انگشت شست پابشان را سفت فشار می دهم.

می گویند: آخ آخ آخ دمت گرم آره انگشتهام رو بمال! روغن چی چی هست حالا؟

می گویم: روغن آلوئه ورای بچه! و تک تک انگشتان را با دو انگشت می کشم.

می گویند: آره آره همنیجوری خوبه مچ پام هم درد می کنه، چند خریدی حالا؟

می گویم: یادم نمی آید خیلی وقت است.

و مچ پای راست را از دوطرف با دودست ماساژ می دهم.

می گویند: آخیییییش چه باحال! کف پام رو هم بمال، فقط سبزش رو داشتن؟

می گویم: نمی دونم فکر کنم رنگهای دیگه هم بود.

می گویند: اوووخی یکم بیشتر فشار بده . آخ آخ آخ آخ آخ خیلی باحاله . بده ببینم روش چیزی نوشته که چنده؟

یکبار دیگر روغن اسپری می کنم به پایشان و اسپری را به ایشان می دهم.

می گویند: چه تر و تمیز هم ساختنش چه عجب! نه بابا قیمت روش نداره. آخی چقدر خوب بود، پای راستم رو کمتر مالیدی ها کلک! خسته شدی؟

می گویم: نه خسته نشدم الان براتون می مالم.

و دوباره پای راست و دوباره آخ آخ آخ، اوخ اوخ اوخ و در نهایت می گویند: مال بدنم هم هست؟

من نگاهی به هیکل عریض و طویلشان می اندازم و می گویم: نه قربان فقط برای کف پا جواب می دهد. برای کل بدنتان باید بروید همین را بدهید به ماساژور حرفه ای در محل خودشان ماساژتان بدهند که خانه و زندگی به گند کشیده نشود.

/ 0 نظر / 25 بازدید