خبرگزاری فارس: کتاب «گزیده اشعار ویکتورهوگو» با ترجمه نصر‌الله فلسفی منتشر شد.

 به گزارش خبرگزاری فارس،‌ این کتاب مجموعه‌ای است از ترجمه قطعاتی چند که نگارنده از میان آثار منظوم ویکتورهوگو شاعر نامی فرانسوی برگزیده است. اشعاری که این گوینده بزرگ از آغاز جوانی تا پایان عمر سروده، بیش از سی و پنج دختر است و طبیعا خواندن تمام این اشعار و انتخاب بهترین آنها کار آسانی نیست.

نگارنده برای آنکه این گلچین را حتی الامکان از فرمان عقیده ذوق و احساسات شخصی برکنار دارد، بیشتر آن قطعاتی را که منتقدان و نویسندگان نامی جهان از میان آثار منظوم ویکتورهوگو بهتر و پسندیده دانسته‌اند، برگزیده و ترجمه کرده است.
این کتاب قبل از اینکه به اشعار برسد، مقدمه‌ای از زندگی ویکتورهوگو شرایط سیاسی و اجتماعی زمان خودش و کتاب‌هایش دارد که تصاویری این مقدمه را همراهی میکند.

این کتاب 20 شعر دارد که از دیوان اشعار شرقی برگ‌های خزان «نغمات سپیده دم» عقوبت‌ها کاملات، «افسانه قرون»، «روشنایی‌ها و تاریکی‌ها»، «سال مخوف» و «فن پدر بزرگ بودن» انتخاب شده است.
در قسمتی از شعر کیفر که درباره شکست ناپلئون است میخوانیم: «برف می‌بارید کشورگشایی مایه شکست گشته و این بار عقاب امپراتوری سرافکنده بود. چه ایام تیره‌ای امپراتور آهسته باز میگشت و مسکو در قفایش می‌سوخت... »

انتشارات علمی فرهنگی کتاب «گزیده اشعار ویکتورهوگو» را در 146 صفحه با قیمت 2500 تومان منتشر کرده است.