سلامی به تمام مردادی ها

من به شخصه یک انتقاد خیلی بزرگ،به مدیرعینک دارم اونم اینهسوال

که این پست ثابته ،(اینا این بالاست زیاد دنبالش نگردکلافه) رو

تو (tooo) همه ی وبلاگای تولد (البته به غیر از وبلاگ آبان) برداشتن اما تو مرداد بر نداشتن (احتمالاً می خواسته فامیل نه اشتباه شد پارتی بازی نشه!!چشمک)اما رسماً!!!  من (گفتما شخصاً عینک) می خوام که اون رو یک صفحه کنن ، اونقد اون بالا مونده سرگیجه گرفتهآخ.!!

در پایان خواستم بگم

                             تا نباشد چیزکی ....(بقیش رو یادم رفتناراحت)

                                                                                             علی مسعودی