نتایج مطالعات جدید دانشمندان نشان داد افرادی که شخصیت خوشایند و مهربانی دارند، طعم شیرین را ترجیح می‌دهند.

به گزارش برنا، محققان روان‌شناسی دریافتند بین انتخاب طعم خاص و مذاق افراد با ویژگی‌های رفتاری آنان ارتباط مستقیم وجود دارد.

افرادی که طعم شیرین را ترجیح می‌دهند، در مکالمات روزمره خود از اصطلاحات دلپذیری استفاده می‌کنند.

بر اساس گزارش ام اس ان بی سی، در مطالعه‌ای که روی 55 فرد با سلایق مختلف غذایی انجام شد، مشخص شد افرادی که طعم شیرین را ترجیح می‌دهند، شخصیت خوشایند و دلپذیری دارند. این افراد مهربان، صمیمی و یاری‌رسان هستند.