سلام دوستای گل من

دلم واسه همتون تنگ شده بود .اینبار از شهر باران سلام میگم ...شهر ناودانهای نقره

ای و  بامهای سفالی . یه چند وقتی بد جور درگیر بودم شرمنده که غیبت

داشتم .راستش هنوز روبراه نشدم و خیلی کارا مونده .اما خب به زحمتش می ارزه .ای

 دی اس ال خونه هنوز وصل نیست در واقع هنوز سیستم تو کارتونه و باز نشده .امروز

دیگه طاقت نیاوردم و اومدم نت تا هم سلامی بگم و هم جویای حال همه باشم .

از وقتی اومدم دارم با انجمن نابینایان کار میکنم و اگه خدا بخواد تا چند وقت دیگه اجرا

داریم .(نمایش کودک ) .عالمیه کار کردن با این عزیزا .هیچوقت توانایی هاشون رو اینجور

 از نزدیک لمس نکرده بودم . تااگه خدا بخواد حتما عکسهای اجرا رو براتون

میزارم .راستی هر کی دوست داشت از الان دعوته واسه دیدن کار .

تا وقتی که سیستم خونه راه بیفته گه گاه میام نت .پس با بزرگواریتون کم  کاری منو

ببخشین قول میدم جبران کنم .تا بعد .