در طی سالهای اخیر ودر جنگ عراق و افغانستان،نیروهای طالبان و مبارزان عراقی از بمب های کنارجاده ای ارزان قیمتی برای مقابله با تانکهای گران قیمت آمریکایی بهره میبرند.عکس های زیر نشان دهنده موفقیت این بمب های ارزان قیمت دربرابرتانکهای 6 میلیون دلاری آبرامز است.