بعضی از درختان به خاطر داشتن ظاهری عجیب و بعضی به خاطر درون عجیب‌شان جزء شگفتی‌ها قرار می‌گیرند. 

در میان درختان بعضی به خاطر ظاهر عجیب و بعضی به خاطر کارکرد ویژه آنها در طبقه درختان عجیب قرار می‌گیرند.

درختان ویرایش شده از این درختان به عنوان درختان سیرک نیز یاد می‌شود و به اشکال مختلف با روش‌های باغبانی تغییر شکل داده می‌شود.
 
 
درخت بوب زندان که در غرب استرالیا زیست دارد با 14 متر عرض در قدیم به عنوان زندان استفاده می‌شد. این درخت 1500 سال سن دارد.
 
 
جابوتیکابا نام این درخت بومی برزیل دارای میوه‌ای غیرمعمولی است. میوه‌های این درخت در تمام نقاط درخت رشد می‌کند.
 
 
درخت خون اژدها:  مجمع الجزایر سوکوترا در اقیانوس هند و سواحل سومالی خانه این درخت است. این درخت به چند علت جزء درختان عجیب طبقه‌بندی می‌شود. تنه این درخت بدون پوسته است و تنها در بالای آن شاخه‌ها دیده می‌شود. علاوه بر ظاهر بیرون عجیب این درخت درون این درخت نیز عجیب است. شیره قرمز روشن این درخت ظاهری مثل خون انسان دارد که اسم درخت نیز به خاطر رنگ شیره آن است.
 
 
اوکالیپتوس رنگین کمان: این درخت دارای رنگ‌های عجیب روی پوسته خود است که نکته جالب آن این است که رنگ‌های روی درخت در فصول مختلف سال تغییر می‌کند. این درخت بومی فیلیپین دارای رنگ‌های سبز، آبی، نارنجی، و قهوه‌ای است.
 
 
‌پل‌های ریشه‌ای: این درخت بر اساس نوع کارکرد ریشه‌ها نام‌گذاری شده است. این ریشه‌ها از زمین خارج می‌شود و مانند پل دو قسمت یک بخش از زمین را به یکدیگر متصل می‌کند.
 
 
منبع: آفتاب نیوز