بازم سلام

اول از همه بگم حال کردم دیدم نظر دادین ایول بغل

بچه ها لایک بزنید چون توی رنکینگ میریم بالا هایول

خب تند میرم سر اصل مساله

قاصدک خانوم خواهش میکنم چشم عکس ها رو به زودی میذارم دروغگو

سایه قرمز عزیز همین کار ها ما رو مردادی کرده دیگه ...نیشخندخل نباشیم چیکار کنیم زبان

اخر همین مطلب خل بازی اخر خودم رو میگم حالش رو ببر متفکر

نوشین مشکوک اعتراف کن ؟ نکنه به عنوان مترجم بودی نمایشگاه ؟ سوالمن خودم گلم

سپیده خانوم : درست میشه کار ها و انشالله سال دیگه دسته جمعی میریملبخند

و خوب در اخر خل بازی مردادی این جانب قدم زدن و وسط خط بی ار تی

اتوبان چمران و چه حالی داد همه با سرعت رد میشدن ..مدارکش هم موجوده نیشخند

این هم رکود اخری که مردادی ها شکوندن تعجب

امروز رکورد نظرات رو با صد نظر برای مطالب وبلاگمون بین

همه ماه ها زدیم ..این است نسل مردادی تشویق

همین