اومدم اما با دست پر ..............

سلام ...سلامی به قشنگی  برگهای پاییزی ...دوستای خوبم چه میکنن ؟ شرمنده که خیلی دیر به دیر میام  همه کارا و برنامه هام باهم تداخل پیدا کرده بود از یه طرف اثاث کشی  از طرف دیگه تمرین نمایش که درست از فردای روزی که رسیدم رشت آغاز شد بعدش ثبت نام جوجه ها و شروع مدارس ..همه و همه دست به دست هم داد که یه کوچولو تنبل بشم البته از جناب مدیر احوال همه رو جویا بودم گه گاه هم که یه فرصت کوچولو پیش میومد با گوشیم پست ها رو میخوندم  الغرض کار تمرین نمایش ما تموم شد و از همین جا از همه دعوت میکنم برای دیدن نمایش اینم پوستر کارمون

 

 

مکان و زمان اجرا :رشت خیابان تختی....کوچه توانبخشی.....سالن بهزیستی

دوم تا دهم ابان ساعت پنج عصر

                                                                                       منتظرتون هستم