ماه من

ماه میوه های آبدار نوبرانه است، هلو، شلیل و آلو

 ماه خورشید داغ است، همان که ذره ذره بدی ها را تبخیر می کند

 ماه روزهای بلند سال است و شب های سیاهی که به قد یک پلک زدن، کوتاه می شوند

ماه آبتنی است در حوضچه های خنک خاطرات کودکی

ماه سفر است و شادی

ماه من گرم است مثل همه فرزندانش

مثل من، مثل تو، مثل همه ما...

همه ما متولدین مرداد، که سواریم بر شیر قدرت و غرور