بانک ها به تازگی دستگاه های خودپرداز (ATM) جدیدی را راه اندازی کرده اند که مشتریان می توانند در حالی که درون اتومبیل خود نشسته اند، کنار دستگاه پارک کرده و از آن پول بگیرند.

 

پس از تحقیق و مطالعات ابتدایی، این بانک ها اقدام به انتشار راهنماهای استفاده از این دستگاه ها به صورت جداگانه برای آقایان و خانم ها نموده اند!

راهنمای استفاده از خودپرداز برای آقایان

* با اتومبیل خود در کنار دستگاه خودپرداز بایستید.

* شیشه را پایین بکشید.

* کارت خود را داخل دستگاه کرده و رمز را وارد کنید.

* مبلغ مورد درخواست را وارد کنید.

* کارت، پول و رسید خود را بردارید.

* شیشه را بالا بکشید.

* حرکت کنید.

راهنمای استفاده از خودپرداز برای خانمها

* کنار دستگاه خودپرداز بایستید.

* از اتومبیل پیاده شده و محل پارک را چک کنید.

* چند بار جلو و عقب کنید تا اتومبیل در جای درست قرار بگیرد.

* ترمز دستی را کشیده و شیشه را پایین بیاورید.

* کیف خود را از زیر صندلی بردارید، کلیه وسایل داخل آن را روی صندلی شاگرد خالی کنید تا کارت خود را پیدا کنید.

* به فردی که پای موبایل در حال گفتگو با شماست اطلاع دهید که بعدا با او تماس می گیرید.

* تلاش کنید تا کارت را وارد دستگاه کنید.

* از آنجا که فاصله شما با دستگاه زیاد است، درب خودرو را باز کنید تا دستتان به دستگاه برسد.

* کارت را داخل کنید.

* دوباره کارت را از جهت درست داخل کنید.

* کیف خود را مجددا برای یافتن دفترچه یادداشتی که رمز کارت را در آن نوشته اید، جستجو کنید.

* رمز را وارد کنید.

* دکمه ابطال را فشار داده و مجددا رمز صحیح را وارد کنید.

* مبلغ مورد درخواست را وارد کنید.

* آرایش خود را در آینه اتومبیل کنترل کنید.

* پول و رسید خود را بردارید.

* دوباره کیفتان را خالی کنید تا کیف پولتان را پیدا کرده و پول را داخل آن بگذارید.

* مانده حسابتان را در دفترچه یادداشت خود با ذکر تاریخ، درج کنید.

* مجددا آرایش خود را کنترل کنید.

* دو متر به جلو برانید.

* دنده عقب به سمت دستگاه خودپرداز بروید.

* کارت خود را بردارید.

* کیف دستی را خالی کرده و جلد کارت را دربیاورید، کارت را در جلد خود بگذارید.

* نگاه طلبکارانه ای به راننده پشتی خود در جواب بوق زدن او بیاندازید و دست خود را به نشانه اعتراض بالا بیاورید.

* اتومبیل خود را استارت زده و به راه بیفتید.

* شماره فردی را که پای تلفن بود، بگیرید و مشغول صحبت شوید.

* دو سه کیلومتر به رانندگی ادامه دهید.

* ترمز دستی را بخوابانید.

 

گردآوری و ترجمه: نوشین م

انتشار اولیه در: http://1doost.com/Post-5210.htm