سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که همه تلفن های همراه باعث ایجاد سرطان نمی شوند و 4 راه برای کاهش مضرات  این تشعشعات  پیشنهاد کرده است:

1.تلفنی با کمترین تشعشعات انتخاب کنید:

تلفن همراه دارای تشعشعات رادیویی RF و تشعشعات اختصاصی جذب SAR هستند و آنها به SAR به مقدار 1.6 یا کمتر نیاز دارند تا کار بکنند. هرچه این تشعشع کمتر باشد، تلفن همراه مطمئن تری دارید.بیشترین SAR تاکنون برای گوشی motorola bravo به اندازه 1.59 و کمترین مقدار برای گوشی samsung blue earth به اندازه 0.196 بوذه است و گوشی iphone4  که طرفدار زیادی دارد دارای مقدار1.17 است که مقدار متوسط است.

2.از هدفون یا بلندگو استفاده کنید:

با استفاده از هدفون یا بلندگو تشعشعات تلفن کمتر از زمانی که آن را کنار سرتان نگه می دارید به شما می رسد.

3.در زمانی که آنتن دهی خوب نیست با تلفن همراهتان صحبت نکنید:

در این زمان مقدار امواج رادیویی کم می شود و تلفن برای فرستادن اطلاعات مجبور است تشعشعات بیشتری تولید کند.

4.از sms به جای حرف زدن استفاده کنید:

مقدار تشعشعات برای فرستادن sms خیلی کمتر از زمانی است که صحبت می کنید.پس در مواقعی که امکان آن است به جای صحبت کردن از sms استفاده کنید.