این رستوران بزرگترین رستوران گردان چهان هست و در یک ساعت یک دورکامل می زند(حواستون باشه خلاف جهت حرکتش نشینین که خدایی نکرده هرچی غذا خوردین برنگردهسبز).قیمت غذا هم برای هر نفر 168 هزار تومان هست و به صورت بوفه غذا سرو می شه(برای رستوران اردک آبی که 25 هزار تومن هست تا چند روز غصه می خوری که اندازه نصف پولتم نخوردی.اینجا دیگه باید چند ماه غصه بخوریگریه).یادتون نره که حتما قبل رفتن تماس بگیرید و رزرو کنید.چشمک