شب آرزوها نزدیکه میگن تو این شب هر آرزویی کنی بر آوره میشه من

از آرزو هام میگم ای کاش بر آورده بشن.

 

 

 

بزرگترین آرزوم اینه که هیچوقت گریه کودکی رو

نبینم و خدا اونقدر بهم بده که بتونم آرزو های

کوچک اونهارو بر آورده کنم.

 

 

دلم میخواد هیچ کودکی توهیچ جای دنیا گشنه

 نباشه

 


و هیچوقت آرزوی داشتن اسباب بازی به

 دل هیچ بچه ای نمونه

 

 

هیچ بچه ای غم نان نداشته باشه وبرای

بدست آوردن تکه ای نان کودکیش رو فراموش نکنه

 

 

همه از سلامت وبهداشت و تحصیل بر خوردار

باشن و کلام آخر اینکه بچگی کنن

 

آمین