با این دستگاه نیازی نیست که به خودتون زحمت بدین کاغذ بستنی رو پایین بکشین.

تو زمستون که می خواین برف بازی کنین،می تونین با این دستگاه گلوله های برفی بسازین.

با این دستگاه به راحتی اسپاگتی را دور چنگال بپیچونین و نوش جان کنین.

صبح از خواب بیدار می شین و حوصله مرتب کردن تختتونو ندارین،با چندتا دگمه این دستگاه براتون مرتبش می کنه.

با این دمپایی ها دیگه احتیاج به دستمال کشیدن زمین ندارین.