امروز موقع پرسه زدن میان خبرهای کم و بیش تکراری سایت های خبری، به موضوعی برخوردم که برایم جالب بود:

سایت خبری  همشهری آنلاین از قبیله ای به نام آمونداوا در میان جنگل های آمازون اسم برده بود که بعد زمان در میان مردم آن بی معناست!

مردم این قبیله واحد زمان ندارند و مسئله ای به نام آینده و گذشته در میان آنها مطرح نیست. آنها برای ماه بعد، هفته بعد، یا حتی فردایشان برنامه ریزی نمی کنند چون این زمان بندی را نمی شناسند!

حتی سن و سال هم برایشان بی معنی است!!! کسی نمی داند کی به دنیا آمده و چند سال دارد چون سال دارای واحد نیست! فقط مردم در سه مرحله کودکی، جوانی و پیری، نام خود را تغییر می دهند یعنی یک نام برای هر مرحله از عمر!

...

چه قدر جالب است که صبح از خواب بیدار شوی و فقط برای همان روز زندگی کنی حتی بدون اینکه بدانی برای هر کار چند ساعت وقت لازم است!
البته تصورش برای من یکی کمی سخت است چون واقعا به این بی وقتی عادت نکرده ام، حتی فکرش را هم نکرده بودم...

اما دوست دارم تجربه اش کنم. خوش به حال مردم آمونداوا ! حتما خیلی بی دغدغه تر از ما زندگی می کنند: بدون ترس از دیر شدن، بدون منتظر ماندن سر قرار، بدون وعده کردن برای آینده، بدون خوردن حسرت گذشته و ...

آنها در لحظه زندگی می کنند!