سلام الان کلی دارم با مردادی بودن خودم حال میکنم شیطان

پس چی اولا هیچ کدوم وبلاگ ها مثل ما مردادی ها نیست ...بزن زنگوعینک

اخلاق ها هم که تقریبا یکی متفکرمیخواین بگم کسی بخواد زور بگه از

کوبیدن گوشی توی دیوار تا کر کری خوندن و کورس انداختن با ماشین نیرو انتظامی

رو همه هستیم و مهم نیست کی به کی هست ..شما نیستی این جورسوال

تازه همه هم مشتی و با حال هستیم باور کنید برای بقیه وبلاگ ها نصف

موها من ریخته ....کلافه

القصه همین جا اعلام میداریم قاصدک خانوم مامان جوجه ها مهربان

کمکی چیزی میخوای بگین تشریف بیاریم در خدمتمون باشید ....نیشخند

من قرمه شب مونده رو خیلی دوست دارم ...برای ناهار گفتم خوشمزه

سایه قرمز : موافقم باهات ما مردادی ها در مورد خودمون فکر نمیکنیم

بر عکس اون چیزی که میگن پشت سرمون و نوشین هم گفت عینکاز خود راضی

از همینجا هم از سپیده مرادی که نشون داد مردادی سرش میره ولی قولش نه

ممنون ...منتظریم رفیق بیشتر بنویسی خیال باطل

و در اخر خودم رو بگم امروز دوبار رفتم نمایشگاه گل جای همتون سبز سبزسبزسبز

بعدا عکس هاش رو میذارم دلتون بسوزه زبان

همین

بای بای