در یک سایت خبری معتبر (خب لااقل به ظن خیلی ها معتبر است) خبری خواندم با این مضمون که: به آینده خود ایمیل بزنید...به این سایت مراجه کنید و تاریخی را که می خواهید در آینده برای شما ایمیل ارسال شود (حتی ده ها سال بعد) و متن پیام را مشخص کنید...این سایت ده ها سال بعد، ایمیلی را که امروز بزنید، سر ساعت به شما تحویل خواهد داد. بنویسید چه ها کرده اید و برای آینده چه می خواسته اید و ...

http://www.futureme.org/

اول وسوسه شدم!  دلم خواست دغدغه های امروزم را ثبت کنم و ده سال بعد آنها را بخوانم و ببینم برایم مسخره شده اند یا معضل.

اما بعد یک آن دلم لرزید! با تمام اراده امردادی ام، اگر فردا روز به آرزوهای امروزم نرسیده باشم چه؟

بعد ذهنم را قانع کردم که شادی ها و دغدغه هایم را در همین دفترچه خصوصی خاطرات دلم ثبت کنم و کلید مهرش را گردن آویز خودم کنم، فقط خودم...

راستی چه کسی تضمین می کند که این سایت تا 10 سال دیگر فیلتر نشده باشد!