سلام برتمامی مردادی ها!!!

نمیدونم چرا چند وقته که مرداد فنز بی روح شده!نگران

دیگه مثل سابق نیس!! بچه ها نمی نویسن!!

اصلا این مدیرعینک کجاس؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

دیگه خبری از داستان نیس خبری از سایه قرمز و قاصدک و ... نیست(البته مدیر جای خودش رو داره!!!)

همه شما را دعوت می کنم به نوشتن و برگشتن به شور سابقخجالت