یه چند روزیه که دست و دلم به کار نمیره کمتر میام نت البته نسبت به

قبل هوا یواش یواش داره تابستونی میشه و کلافه ام از این تابستون زود

 رس تا چند وقت دیگه امتحانات جوجه هام هم شروع میشه

و ............ بماند دردسر درس خوندن ............

خلاصه اینکه حوصله هیچ کاری ندارم  .....امروز داشتم سر رسیدم رو

ورق میزدم و یه نگاه میکردم به تاریخ و اینکه نکنه تولد دوستی باشه و

من یادم رفته باشه و یا احیانا سالروز فوت کسی البته در مورد اول اگه

شخص مورد نظر در دسترس باشه که حتما بهش تبریک میگم و در مورد

 دوم فاتحه ای نثار روحش میکنم که یه دفعه به یه مسئله جالب پی

بردم ..........پسرم ...من ...مادرم .... و مادر بزرگم همگی مرداد ماهی

هستیم نیشخنداین هم اکتشاف امروز من که باعث شد امروزم به روزی شاد

بدل بشه . امیدوارم روزای شما هم با بهانه هایی هر  چندکوچیک شاد

بشه .تا بعد