سلام

من مدیر نیستم الان من یه مردادی هستم یه مردادی دلتنگ

دلیلش گفتنی نیست ولی نگم میترکم شاید هم ترکیدم

اگر امشب سیمتون وصل شد پیام من رو هم بهش برسونید و

بگین سخت دلتنگم

همین